Baletní studio
při Moravském divadle Olomouc

15.5. ROSE MARIE v 19h

Obsazení - Bendová,Podlasová,Havlová,Horáčková,Spáčilová,Slišová,Novotná,Tománková,Zavře-

lová,Mikulčíková