Baletní studio
při Moravském divadle Olomouc

4.5. ROSE MARIE 19h

Rose Marie -

Kudláčková,Havlová,Slišová,Novotná,Bendová,Tománková,Mikulčíková,Podlasová,

Spáčilová,Zavřelová