Baletní studio
při Moravském divadle Olomouc

Baletní studio prezentováno čínské delegaci v Senátu Parlamentu České republiky

Senát Parlamentu České republiky, 15. – 16. 10. 2015.

V rámci jednání o prezentaci fotografií čínského města Fujian a o navázání spolupráce v oblasti kultury mezi Čínou a Českou republikou, bylo prezentováno Baletní studio při Moravském divadle v Olomouci.
 
Za českou stranu se delegace zúčastnili:
Ing. Zdeněk Škromach – místopředseda senátu
Doc. Ing. František Čuba CSc. – senátor
PeadDr. Václav Homolka- senátor
Bc. Roman Spáčil – viceprezident společnosti China-Europe Cooperation and Development Center.
 
Čínská delegace čítala 6 osob, vedoucím delegace byl:
Zhang ZuoXing – president a senátor
(Fujian Provincial Federation of Literary and Art Circles, Fujian Provincial Committee of the CPPCC).