Baletní studio
při Moravském divadle Olomouc

Čína

Vážení rodiče, milé děti,

celý týden probíhala složitá jednání ohledně naší cesty do Číny. Našim úkolem bude vyjednat dlouhodobou spolupráci, abychom se v Číně mohli prezentovat s našimi představeními a abychom navázali kontakt s divadly a Baletními školami.

Protože velvyslanci dohodli pozvání pro 10 dětí, nevěděli jsme, že se jedná o 5 dívek a 5 chlapců. Podmínka věku je 10 let.

Z naší školy může tedy jet max. 5 dětí. 

Naše vybrané děti jsou v tomto pořadí:

Adéla Bendová

Julie Marková

Viktorie Zavřelová

Monika Podlasová

Stela Spáčilová

Pan prezident Česko-Slovensko-Čínské komory nás ale ujistil, že pokud se nám podaří spolupráci vyjednat, jistě se vás tam v budoucnu podívá daleko víc a my doufáme, že pojedeme s celým představením .

Děti vybral Tým BS podle jejich úspěchů, ztvárněných sólových rolí a účasti na akcích. 

Jednání dále probíhají a nejsou vůbec jednoduchá, protože pozvání bylo rychlé a celá organizace je přes velvyslance a ambasády opravdu velmi složitá. Náš pan primátor děti podpořil a i naše Rada města se do jednání zapojila. V Číně budeme zastupovat město Olomouc,  Moravské divadlo Olomouc.

 

Jedná se o velmi prestižní cestu a navázání spolupráce, prosíme všechny o toleranci a trpělivost  Doufáme, že se nám podaří vyjednat dlouhodobou spolupráci.