Baletní studio
při Moravském divadle Olomouc

DVD Broučci - nahlásit Robinovi

Pěkný den,

potřebujeme vědět co nejrychleji všechny zájemce, kteří mají zájem o DVD Broučci. Nahlaste se prosím Robinovi.

Objednané DVD se bude rozpočítávat, objednávka se musí panu Srovnalovi uhradit.

Děkujeme.

objednávka DVD : robin.mdo@seznam.cz