Baletní studio
při Moravském divadle Olomouc

Fotky dětí z předsálí baletního sálu

Vážení rodiče,

vedení divadla hledá jiné vhodné prostory pro umístění fotek dětí. Po domluvě s vedením budou fotky na viditelném místě, aby fotografie dětí měly důstojné místo na stěnách Moravského divadla Olomouc.

Na této chodbě nesmí být nic hořlavého vyvěšeno, protože se jedná o chodbu únikovou. Nesmí být umístěno na stěnách nic, co by bylo z hořlavého materiálu.