Baletní studio
při Moravském divadle Olomouc

Hledáme sponzory pro nákup vybavení pro tréninky dětí

V srpnu jsme zahájili úpravu prostor v Kulturním domě Žerotín, kde probíhají tréninky dětí z Baletního studia. Podařilo se nám položit baletizol v Dvořákově sále, odstranili jsme staré gymnastické vybavení, které nebylo možné na novém povrchu použít. Rádi bychom ale v nejbližší době zakoupili nezbytné gymnastické vybavení pro děti (především gymnastické koberce) a také nahradili klavír novými klávesami.

Obracíme se tímto na rodinné příslušníky dětí i další přátele Baletního studia s žádostí o pomoc s financováním těchto investic. Jména sponzorů budou uvedena na webu i na dalších propagačních materiálech Baletního studia. Pokud přispěje některý z rodinných příslušníků dětí alespoň 10 000Kč, bude mít tímto zaplaceno školné na obě pololetí a zbytek po odečtení daně použijeme na tyto investice. Zároveň tito obdrží sponzorskou smlouvu, aby si tyto náklady mohli odečíst od daňového základu (formulář dole na této stránce).

Pokud jste již školné zaplatili a chtěli byste přispět, domluvte se individuálně s vedoucí BS.

Nabízíme také k prodeji klavír, který je momentálně využíván v Dvořákově sále.

Ohledně podrobností se prosím obracejte na vedoucí BS Jitku Weiermullerovou.

Děkujeme

Přiložené soubory