Baletní studio
při Moravském divadle Olomouc

Hradecká Odette soutěž 8. - 9. 5.2015

Začínáme vybáírat děti na soutěž do Hradce Králové.

Tato soutěž proběhne ve dnech 8. - 9.5. 2015 v sále Filharmonie Hradec Králové.

8.5. se soutěží v tanci moderním

9.5. v tanci klasickém

Sylva s Lukášem pojedou s první skupinou už 7.5., návrat bude 9.5..