Baletní studio
při Moravském divadle Olomouc

Informace pro nové zájemce

Upřesňující informace pro nové zájemce:

Na první pololetí školního roku 2013/2014 je možno se přihlásit na některém z tréninků v době od 3. do 20.9, případně se můžete informovat na telefonu 733584875 (R.Kadlec) nebo u vedoucí BS J.Weiermullerové na tel. 777 15 16 12. Přihláška ke stažení dole na této stránce nebo bude u trenérů, 2x vyplnit, podepsat a odevzdat trenérům, vedoucí Jitce nebo R. Kadlecovi, druhý výtisk vám bude po potvrzení vedoucí vrácen.

Tréninky  probíhají v KD Žerotín, Dvořákův sál, ul. Slovenská 5, Olomouc každé úterý, čtvrtek a pátek v době 15-18h.

Skupina "nejmenší" (obvykle 4-6 let) v Moravském divadle (zadní služební vchod ze Třídy Svobody) vždy v pondělí, čtvrtek (1.skupina) a úterý, pátek (2.skupina) 15.30-16.30h (viz rozpis tréninků).

Školné na rok 2013/2014 činí 2 800,-Kč za pololetí.

Přijímáme děti ve věku od 4 let.

Učí se u nás nejen klasický balet, ale i moderní balet, tanec (především v rámci přípravy na soutěže), rytmika (pro nejmenší) a gymnastika, u těch nejmenších je to 2x týdně, malí, střední a velcí 3x týdně + volitelná příprava na soutěže. V současnosti máme na repertoáru představení Tarzan a představení Broučci (kde účinkuje velké množství dětí) a Hvězdy tančí, Louskáček (účinkuje zde vybraná část dětí).

Tréninky vedou profesionální trenéři, současní i minulí členové souboru baletu Moravského divadla + specialisti (gymnastika), viz "Trenéři a spolupracovníci".

Našim hlavním cílem je během tréninků a představení dosáhnout toho, aby děti pohyb s hudbou bavil a všechny se co nejvíce a vhodnou formou (danou jejich věkem) naučily. Samozřejmě také vytvořit skvělý tým či kolektiv dětí, kde se každému najde role úměrná jeho schopnostem. Příprava těch nejtalentovanějších je pro nás velmi důležitá a individuální, každoročně od nás odcházejí děti studovat na konzervatoře a dosahujeme skvělých výsledků na domácích i zahraničních soutěžích.

Přiložené soubory