Baletní studio
při Moravském divadle Olomouc

KULTURNÍ PROGRAM V RÁMCI OBŘADŮ KPOZ

Vážení rodiče, milé děti,


Baletní studio každoročně zajišťuje kulturní vystoupení v obřadní síni radnice.

Kulturní vystoupení bývá vždy na setkání našich jubilantů a o zajištění těchto programů se stará Komise pro občanské záležitosti.

Tato setkání bývají velmi milá a naše vystoupení se vždy velmi líbí. Senioři mají vždy velkou radost z vystoupení našich dětí, proto si myslíme, že naše programy na těchto obřadech mají smysl a že rozdáváme lidem radost.

Děkuji zapojeným dětem i rodičům za čas, který vystoupení a příprava s tím spojená, zabere.

Termíny :

20.10. ve 14.00  : Adéla Podlasová , Stela Spáčilová, Julie Marková