Baletní studio
při Moravském divadle Olomouc

Nové tréninky - špičky pro velké děti ÚT 18.00 - 18.30

Hlavní pedagog Baletního studia Sylva Pospíšilová se bude věnovat výuce techniky tance na špičkách

 - pouze pro velká děvčata, Sylva řekne skupině C, kdo může hodiny navštěvovat.


ÚTERÝ 18.00 - 18.30

Platí od úterý 7.10.2014