Baletní studio
při Moravském divadle Olomouc

ODALISKY,ZOMBIE A KOSTRY,KOHOUTEK

Prosím o vrácení soutěžních kostýmů,které máme půjčené z baletních představeních

(Odalisky,Zombie a kostry,Kohoutek) na vrátnici do divadla do středy 25.5.,děkuji.