Baletní studio
při Moravském divadle Olomouc

PLATBA ŠKOLNÉHO

Vážení rodiče,

platba školného za druhé pololetí musí být uhrazena do konce února.

Číslo účtu : 220 719 455/0300

Částka : 3000,-Kč

Děkujeme.