Baletní studio
při Moravském divadle Olomouc

Platba školného na 2. pololetí 2013/2014

Platbu školného ve výši 2 800,- Kč za 2. pololetí šk.roku 2013/2014 posílejte prosím  nejpozději do 28.2.2014 na číslo účtu  220719455/0300 (v.s. rodné číslo dítěte + uvést do textu příjmení dítěte!).

Děkujeme.