Baletní studio
při Moravském divadle Olomouc

PLATBA ŠKOLNÉHO

Vážení rodiče,

školné musí být uhrazeno nejpozději do 15.10.2018.

Na účet číslo 220719455/0300  3000,-Kč.

Stále platí, že školné se dá uhradit i formou sponzoringu a Baletní studio uzavře sponzorskou smlouvou. U partnerů, kteří tuto možnost využívají, prosíme o zaslání loga firmy na mail : jitka.mdo@seznam.cz.

Kdyby měl někdo zájem hradit školné tímto způsobem, kontaktujte prosím paní Weiermüllerovou na tel. čísle 777 15 16 12.