Baletní studio
při Moravském divadle Olomouc

PLES DOBRÉ MÍSTO PRO ŽIVOT 7.3.2015

Paní VĚRA NOVOTNÁ pozvala naše děti, aby vystoupily na plese Dobrého místa pro život.

Akci bychom velmi rádi podpořili a velmi rádi se plesu s dětmi zúčastníme.

V tento den máme ale také pozvání na ples Hospodářské komory od pana Havelky a pana Gašparoviče.

Domluvili jsme se, že ples Hospodářské komory zahájíme, vystoupíme v 19.30 a následně přejedeme na ples Dobrého místa pro život, kde by naše vystoupení bylo kolem 21.00.

Program sestaví Sylva a vyvěsíme ho hned, jak se balet vrátí z turné.

Protože má balet 7.3. Spartaka, slíbila pomoc paní Zavřelová. Kdyby měl někdo chuť nám s dětmi pomáhat, jít s námi, pomáhat s přesunem, budeme rádi.