Baletní studio
při Moravském divadle Olomouc

Poděkování za účast na akcích na radnici

Komise pro občanské záležitosti Statutárního města Olomouc děkuje Baletnímu studiu za vystoupení dětí na akcích na radnici během tohoto školního roku. Jednalo se především o vystoupení na Setkáních jubilantů.

Děkujeme tímto všem vystupujícím dětem (v poslední době to byly především Anna Koudelková, Marta Coufalová, Monika Podlasová a Adéla Bendová, dříve i další) i trenérům za účast na těchto akcích a pěkná vystoupení.

Fotogalerie