Baletní studio
při Moravském divadle Olomouc

SETKÁNÍ JUBILANTŮ v obřadní síni

21.3. - 14h - KMČ Neředín - program - Bendová La Esmeralda

                                                    Podlasová - Líza

                                                    Zavřelová - Pas de trois

20.4. - 14h - KMČ Staré Hodolany - program dodatečně

27.4. - KMČ Nové Hodolany - čas a program dodatečně