Baletní studio
při Moravském divadle Olomouc

Školné 2.pololetí

Vážení rodiče,

připomínáme, školné musí být uhrazeno do konce února na účet číslo 220719455/0300.

Děkujeme.