Baletní studio
při Moravském divadle Olomouc

Školné 2014 - 2015 Baletní studio při Moravském divadle Olomouc informace

 

Školné 2014 - 2015 / Baletní studio při Moravském divadle Olomouc

Školné na pololetí.............2800,-Kč

Platba školného za první pololetí probíhá během měsíce září a musí být uhrazena do 15.10.2014
Platba školného za druhé pololetí probíhá od 1.2.2015 a musí být uhrazena do 15.3.2015.
Číslo účtu : 220719455/0300 uvádějte vždy jméno dítěte

Hodiny individuální probíhají po domluvě s vedením baletního studia. Hodina je pouze pro maximálně 4 osoby.
Cena individuální hodiny je 200,- Kč. / 1 osoba/
Cena individuálních hodin pro 2 osoby / 1 osoba 150 Kč /
Cena individuálních hodin pro 3 osoby / 1 osoba 80 Kč /
Cena individuálních hodin pro 4 osoby / 1 osoba 60 Kč/

Platba převodem na účet Baletního studia. Není dovoleno platit hotově.
Trenérům není dovoleno provádět  individuální přípravu bez vědomí vedení Baletního studia.

Soutěže :
Nominaci dětí na soutěže provádějí trenéři Baletního studia za dozoru vedení Baletního studia.
Umělecké vedení Baletního studia tuto nominaci schaluje a dává souhlas k zápisu dětí do reprezentace.
Náklady na soutěže /cestovné, startovné, přípravu kostýmů/, hradí výhradně rodiče dle daných propozic.
Přípravu dětí, které nominuje vedení Baletního studia, hradí Baletní studio.
Ostatní nominace dětí dle domluvy přímo s vedením Baletního studia, které rozpočítá náklady hodin přípravy dětí a podle možností ji zajistí.  

Představení :
Příspěvek na představení, které připravuje Baletní studio a do kterého je dítě obsazeno je 3000,-Kč
Tato částka obsahuje hlavně hodiny individuálních příprav a zkoušek.
Účast dětí v představení je dobrovolná.
Na představení uzavíráme také partnerské smlouvy. Děti, které mají firemního partnera, nehradí žádný příspěvek.

Partnerství :
Partner Baletního studia ........... minimální částka 10 000,-Kč.
Na tuto částku uzavíráme partnerskou smlouvu. Děti partnerů neplatí roční školné ani příspěvek na představení.
Loga partnerů zveřejníme na stránkách Baletního studia a stanou se součástí propagačních materiálů Baletního studia.
Během představení Baletního studia je také možná prezentace těchto partnerů.


Bližší informace:

Jitka Weiermüllerová
Tel.: 777 151 612
E-mail: jitka.mdo@seznam.cz