Baletní studio
při Moravském divadle Olomouc

školné na školní rok 2016/17

Vážení rodiče,

školné musí být uhrazeno do konce měsíce září.

Částka na 1 pololetí je 2 800,-Kč a hradí se převodem na účet 220719455/0300.

Do poznámky pište jméno dítěte.

S Baletním studiem můžete uzavírat i smlouvy o propagaci Vaší firmy, potom děti školné nemusí hradit.Logo Vaší firmy budeme zveřejňovat na našich propagačních materiálech. Stanete se tak partnerem Baletního studia na jeden školní rok.