Baletní studio
při Moravském divadle Olomouc

ŠKOLNÉ PLATBA DO 29.2. 2016 ZA DRUHÉ POLOLETÍ

VÁŽENÍ RODIČE,

ŠKOLNÉ NA DRUHÉ POLOLETÍ MUSÍ BÝT UHRAZENO DO 29.2.2016

NA ÚČET ČÍSLO 220719455/0300.

ČÁSTKA : 2.800,-KČ

DĚKUJE TÝM BS