Baletní studio
při Moravském divadle Olomouc

Soutěž NA ŠPIČKÁCH Brno , 28.a 29.4.

Přihlášená soutěžní čísla :

Variace (klasické) - Zavřelová 
Mohylová
Harvanová 
Filoušová 
Baláčková 
Podlasová 
 Duety - Karkulka a vlk
Perly
Trio -  Don Quijote (Podlasová, Havlová, Králíček)
Španělský tanec
Variace (moderní) - Králíček
Variace (moderní) - Procházková
Čarodejnice (moderna)
Sing, Sing