Baletní studio
při Moravském divadle Olomouc

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ RODIČŮM

Vážení rodiče, prarodiče,


velmi děkujeme za milou atmosféru, trpělivost. Zkoušky byly náročné a celý den velmi dlouhý. I pro nás to byla premiéra a zkušenosti. Chyby a připomínky jsme si zapsali.

Celkově si myslíme, že se nám společný večer velmi vydařil.

Děkujeme všem, kteří napekli a připravili tím příjemnou a milou atmosféru. Dětem se vystoupení velmi povedlo a na jejich výkonech je vidět, jak se nám posouvají dál.

Příští sobotu se na vás všechny těšíme v Kašpárkově říši. Bude pohádka a děti si užijí ještě jednou sváteční pohodu.Vezměte i jejich sourozence, aby mohla být rodina spolu.

Všechny Vás zdraví celý tým Baletního studia