Baletní studio
při Moravském divadle Olomouc

Vystoupení pro 75-leté 3.12. 14.15h - změna programu

AMOREK - Klimková

KARKULKA - Weiermullerová

MARNÁ OPATRNOST - Marková

MARNÁ OPATRNOST - Podlasová