Baletní studio
při Moravském divadle Olomouc

ZÁJEZD S LOUSKÁČKEM NĚMECKO 12. - 13.12.

Obsazení dětí na zájezd s Louskáčkem Ballenstedt a Borna

Dozor dětí : paní Baláčková

Marková Julie

Podlasová Monika

Horáková Valerie

Slišová Veronika

Havlová Klára

Coufalová Marta

Coufalová Agáta

Baláčková Johana