Baletní studio
při Moravském divadle Olomouc

Zkouška kostýmů pondělí 21.9. do 18h

Marková,Spáčilová,Zavřelová,Macharáčková,Šupáková,Vitovjaková,Semlerová