Baletní studio
při Moravském divadle Olomouc

ZKOUŠKY NA SOUTĚŽ - ŽEROTÍN

NÍŽE VYPSANÉ ZKOUŠKY BUDOU PROBÍHAT NA BALETNÍM SÁLE V ŽEROTÍNĚ!

STŘEDA 13.1. 18:00-19:00 - WEIERMULLEROVA, MOHYLOVÁ LAURA

                     19:00-20:00 - MOHYLOVA LEA

ČTVRTEK 14.1. 19:00-20:00 - FILOUSOVA, ZAVRELOVA 

                       20:00-21:00 - GALASEK

                       21:00 WEIERMULLEROVA, MOHYLOVÁ LAURA, LEA

PÁTEK 15.1.     19:00-20:00 - FILOUSOVA, ZAVRELOVA 

                       20:00-21:00 - GALASEK

                       21:00 WEIERMULLEROVA, MOHYLOVÁ LAURA, LEA