Baletní studio
při Moravském divadle Olomouc

Zkoušky Odysseus

Pondělí 22.6. - 14.30h - KALYPSO - Marková,M.Coufalová

Úterý 23.6. - 15.30h - KALENDERO - na zkoušku přijdou všechny děti i 1.Orient,mimo nejmenších /jen děti od paní Hanákové nezkouší/