Baletní studio
při Moravském divadle Olomouc

Zkoušky út, st, čt

Úterý 29.3. - 14.30h - Klimková, SLEPIČKY S KOHOUTKEM

                   15h- Zavřelová, POLONÉZA

                   15.30h - Tanec odalisek (Marková,Coufalová)

                   16h - Podlasová,Bendová

                  16.30h - PERLY

Středa 30.3. - 16h všechna soutěžní čísla Pardubice + POLONÉZA + SING,SING

Čtvrtek 31.3. - 14.30h - Klimková,Lemrová,Slepičky,Perly