Baletní studio
při Moravském divadle Olomouc

Něco o baletu

Historie baletu

Kořeny baletu lze hledat ve druhé polovině 16. století jednak v tanečních vložkách italských oper a francouzským ballet de cour. Tito předchůdci baletu obsahovali tance, již v tomto období se objevují speciální kostýmy a výzdoba. Balet jako samostatná umělecká forma se začal vyvíjet ve Francii během vlády Ludvíka XIV. (16431715), který byl velkým příznivcem tance, a jelikož došlo k poklesu kvality tanečních standardů, založil roku 1661 Académie Royale de Danse (Královskou akademii tance). Dvorním hudebním skladatelem Ludvíka XIV. byl Jean-Baptiste Lully, ten složil první tzv. comédie-ballet (La Revente des habits du ballet et comédie z roku 1661, a další). V této rané formě baletu byly jednotlivé scény divadelní hry oddělované tancem. Díky Lullymu došlo k rozdělení taneční akademie na dvě části: opéra-ballet a školu pro profesionální tanečníky, která byla spojena s Académie Royale de Musique.

V 18. století došlo k popularizaci baletu, která vedla k rozpracování a vylepšení baletní techniky, v této době se balet stal rovnoprávnou dramatickou formou. Na vývoj baletu mělo velký vliv vydání Lettres sur la danse et les balety (1760) sepsaných Jeanem-Georgesem Noverrem, díky čemuž došlo k plnému prosazení pantomimy a reformě pohybů, čímž se zlepšily možnosti vyjadřovat příběh.

V 19. století zájem o balet poklesl, díky velkým sociálním změnám ve společnosti ztratil balet oporu v aristokratických kruzích a lze říci, že se rozvíjel pouze ve Francii, Rusku a Itálii.

Ve 20. století došlo především díky ruské škole k určité renesanci klasického baletu, který díky řadě vynikajících tanečníků postupně získal zpět své ztracené pozice. V Německu došlo k rozvoji tzv. výrazového tance.

Sergej Ďagilev založil v Paříži soubor Ballets Russes (Ruské balety), který později působil v Monte Carlu. Spolupracoval s vynikajícími hudebníky, např. s Igorem Stravinským, který pro něj složil hudbu k baletu Svěcení jara, stejně jako s výtvarníky formátu Pabla Picassa. Působil v něm legendární tanečník Václav Nižinskij.

 

Historie baletu - šéfové olomouckého baletu

Vladimír Nechyba
(16.července 1897 Ostrava - 10.října 1955 Olomouc)
Tanečník, baletní mistr a člen olomouckého divadla v letech 1921 - 1953. Zprvu se prosadil jako tanečník, poté coby baletní mist, od roku 1928 i jako choreograf, zpěvák, výtvarník a režisér. Po druhé světové válce se stal šéfem operety.
 
Emil Smetana
( 7. března 1933 Medzilaborce, Slovensko - 26. července 1999 Olomouc)
Byl významným tanečníkem, pedagogem a choreografem původem ze Slovenska. V letech 1950-52 se angažoval jako tanečník v Ukrajinském národním divadle v Prešově a na přelomu 1955/1956 se zde stal baletním sólistou. Od roku 1958 získal angažmá v olomouckém divadle, v letech 1985-1987 se stal šéfem olomouckého baletu. 
V divadle působil až do roku 1990.
 
Kateřina Pelzerová, roz. Otáhalová
( 28. srpna 1947 Olomouc - 24. listopadu 1993 Olomouc )
Absolvovala Taneční konzervatoř v Bratislavě v roce 1966. Ve stejném roce získala angažmá v olomouckém divadle, kde se věnovala baletu po celý zbytek života. V roce 1991 zde se stala uměleckou vedoucí baletu.
 
Jiří Sekanina
 ( 16. Ledna 1944 oslavany u Brna - 20. října 2010 Olomouc )
Absolvoval v letech 1975 - 1977 stáže v Palucca Schule v Drážďanech. V roce 1982 vystudoval obor taneční pedagogika na TK HAMU. 
Baletní kariéru začal v Opavě, kde od roku 1965 působil jako baletní sólista. Od roku 1972 získal angažmá v Olomouci, kde ztvárnil mnoho významných sólových baletních rolí, po desetiletém působení jako sólista se začal zabývat i pedagogickou prací. Spolupracoval se střediskem vrcholového sportu moderní gymnastiky a začal se věnovat výchově dalších baletních generací. Stal se baletním mistrem, asistentem choreografií a od roku 1993 se stal po Kateřině Pelzerové uměleckým šéfem baletního souboru, v jehož čele setrval 17. let. Jiří Sekanina ztvárnil přes 30 významných rolí, za významnou práci získal cenu primátora  statutárního města Olomouce.
 
Robert Balogh
 ( 4. července 1960 Nové Zámky (Slovensko)
V roce 1983 absolvoval VŠMU v Bratislavě, obor choreografie a režie. Na stejné škole získal následně titul artis doctor.
V letech 1985-1988 získal angažmá v olomouckém divadle jako choreograf a režisér. Od roku 1994 zastával pozici choreografa v divadle J.K.Tyla v Plzni a v roce 1995 se zde stal i šéfem baletu. Jako choreograf působil ve všech divadlech v Čechách i na Slovensku, spolupracoval s mnoha zahraničními divadly. Získal mnoho mezinárodních ocenění. V roce 2003 spoluzaložil Baletní studio při Moravském divadle Olomouc, kde zastává funkci uměleckého ředitele.
Od roku 2010 je šéfem baletu v Olomouci. Vytvořil velkou řadu celovečerních baletů, režíruje opery a operety.

 

Nejvýznamější balety

 

 

 

Terminologie

A

 • Adagio - Termín odvozený od hudebního výrazu adagio. Znamená lehce, volně. Jde o pomalé, ladné pohyby.
 • Air, en l' - Ve vzduchu. Když je kročná noha ve vzduchu.
 • Allegro - Termín odvozený z italského hudebního názvu, který znamená rychle, živě. Živé pohyby.
 • Alongé - Natažený nebo napnutý.
 • Arabeska - Póza na jedné noze, kdy druhá noha je zanožená a tvoří s tělem ladnou křivku.
 • Arriére, en - Dozadu. Tanečník provádí krok směrem od publika.
 • Assemblé - Spojený. Skok, při kterém se nohy před dopadem do páté pozice spojí.
 • Attitude - Póza na jedné noze s druhou nohou přednoženou nebo zanoženou a pokrčenou v koleni.
 • Avant, en - Dopředu. Tanečník provádí krok směrem k publiku.

 

B

 • Ballon - Skok. Správně, pružně provedený skok.
 • Ballonné - Skok, při kterém tanečník dopadne na jednu nohu v demi-plié s kročnou nohou sur le cou de pied.
 • Battement - Uder. Rychlé pokrčení nebo natažení nohy. Existuje mnoho druhů battement, velkých i malých.
 • Battement frappé - Energický pohyb kročnou nohou z cou de pied do nízkého natažení dopředu, do strany nebo dozadu.
 • Battement tendu - Pohyb, při kterém se kročná noha napne rovnoběžně s podlahou.
 • Battement tendu jeté - Pohyb, při kterém se kročná noha "vyhodí" do vzduchu.
 • Batterie - Úder. Pohyb, při kterém o sebe nohy ve vzduchu udeří. Existuje množství druhů.
 • Bras - Paže.

 

C

 • Changement de pieds - Výměna nohou. Malý nebo velký skok, při kterém se ve vzduchu změní pozice nohou.
 • Cou de pied - Krk chodidla. Pozice kročné nohy na kotníku nebo kolem kotníku stojné nohy.
 • Croisé - Zkřížený. Pozice, kdy trup je mírně otočen a linie nohou se publiku jeví překřížená.
 • Cvičení na volnosti - Cvičení ve volném prostoru bez opory tyče.

 

D

 • Dedans, en - Dovnitř. Pohyb, krok nebo obrat těla směrem ke stojné noze.
 • Dégagé - Uvolněný. Chodidlo v otevřené pozici s ohnutým nártem.
 • Dehors, en - Ven. Pohyb, krok nebo obrat těla směřuje od stojné nohy.
 • Demi-plié - Polodřep. Pozice s napůl pokrčenými koleny.
 • Demi-pointes - Pološpičky. Tanečnice stojí na bříšcích pod prsty.
 • Derriére - Za. Pohyb, krok nebo umístění paže nebo nohy za tělo.
 • Dessous - Pod. Kročná noha se posune za stojnou nohu.
 • Dessus - Nad. Kročná noha se přemístí před stojnou nohu.
 • Devant - Před. Pohyb, krok nebo umístění paže nebo nohy před tělo.
 • Développé - Rozvinutý. Pohyb, při kterém se zdvižená kročná noha otevře.
 • pertissement - Rozptýlení, zábava. Krátké tance zařazované do klasického baletu, aby umožnily jednotlivcům nebo skupinám předvést své dovednosti.
 • Drženi těla - Způsob držení těla podle pravidel klasického baletu.

 

E

 • Ecarté - Oddělit nebo odhodit stranou. Jedna ze základních póz, kdy nohy tanečníka jsou ve druhé pozici, ale trup je úhlopříčně k publiku.
 • Echappée - Únik. Pohyb, při kterém se obě nohy současně na zemi nebo ve vzduchu přemístí do otevřené pozice.
 • Effacé - Póza, kdy trup je mírně otočený a linie nohou je otevřená směrem k publiku.
 • Elévation - Výška. Výška dosažená při skoku.
 • Enchaînment - Spojení. Řada propojených kroků.
 • Epaulement - Umístění ramen, hlavy a těla při pohybu, kterým se tanečník lehce otáčí k publiku nebo se od něj odklání.

 

F

 • Face, en - Tanečník upírá pohled přímo do publika.
 • Fermé - Zavřený. Chodidla jsou v zavřené pozici.
 • Fondu - Vláčný. Plynulý, vláčný pohyb.
 • Frappé - Úder. Například při battement frappé.

 

G

 • Grand - Velký. Například grand allegro.
 • Grand allegio - Velké skoky a kroky allegra.
 • Grand battement - Rychlé a energické "vyhození" nohy do vzduchu.
 • Grand échappée - Verze skoku échappée sautée, při kterém jsou nohy otevřené jen v momentě doskoku.
 • Grand jeté - Velký skok z jedné nohy na druhou, nohy jsou ve vzduchu napnuté.
 • Grand plié - Pozice s plně pokrčenými koleny.

 

J

 • Jambe - Noha.
 • Jeté - Hozený. Například při battement jeté.

 

K

 • Kalafuna - Prášek připravovaný z pryskyřice borovic, kterým si tanečníci natírají špičky tanečních bot proti smekání.
 • Klasický balet - Tradiční baletní technika. Také balet druhé poloviny 19. století, z něhož se tradiční technika vyvinula.

 

M

 • Moderní balet - Baletní styl, který vznikl ve 20. slotetí.

 

N

 • Notace - Různé systémy záznamu choreografie baletu psanou formou.

 

O

 • Osa - Pomyslná čára procházející vaším tělem, která vám v každé póze pomáhá držet rovnováhu.
 • Otočka - Pohyb hlavy při piruetách a jiných točivých pohybech.
 • Ouvert - Otevřený. Nohy jsou v otevřené pozici k publiku.

 

P

 • Parterre - Na zemi. Například v rond de Jambe parterre.
 • Pas - Krok. Například pas de chat.
 • Pas de bounée - Krok z Bourrée. Starofrancouzský tanec, který se stal součástí klasického baletu. Má řadu forem, ale všechny zahrnují několik překročení z jedné nohy na druhou.
 • Pas de chat - Kočičí krok. Různé variace skoku připomínajícího kočičí krok.
 • Pas couru - Běh. Postup sestávající z různých variant rychlých, drobných krůčků.
 • Pas de deux - Tanec pro dvojici.
 • Pas glisade - Klouzavý krok provedený buď jako skok, nebo na špičkách.
 • Penché - Nakloněný. Například při arabesque penchée je noha vysoko zanožená a trup nakloněný kupředu.
 • Petit - Malý. Například petit battement.
 • Petit allegro - Malé skoky a kroky z allegra.
 • Petit battement - Rychlé, drobné údery kročné nohy před nebo za stojnou nohou.
 • Petit échappée - Jedna z verzí skoku échapée sautée, kdy se nohy otevřou už před dopadem.
 • Pied - Chodidlo.
 • Pirueta - Otáčení. Způsob otáčení na jedné noze.
 • Plié - Pokrčení. Pokrčení jednoho nebo obou kolen.
 • Port de bras - Práce paží. Pohyb paží různými pozicemi.
 • Pointe tendue - Natažený. Natažená noha je napnutá tak, že spočívá na zemi jen špičkou palce.
 • Pointes, sur les - Na špičkách. Vyšvihnutí těla na špičky prstů.
 • Pose - Póza nebo pozice klasického baletu.
 • Préparation - Příprava. Pohyb, kterým se tanečník připravuje na tanec.
 • Principal - Hlavní tanečník souboru.

 

R

 • Relevé - Zvednutý. Pohyb, kterým se tělo zvedá na špičky nebo demi-pointes.
 • Retiré - Zdvižený. Špička kročné nohy je zdvižena ze zavřené pozice těsně pod koleno.
 • Révérence - Uklona. Uklona nebo poklona na konci hodiny nebo představení.
 • Romantický balet - Baletní styl období romantismu z první poloviny 19. stoleti.
 • Rond de Jambe - Kruh opsaný nohou. Kruhový pohyb nohou.

 

S

 • Sauté - Skočený. Pohyb je proveden jako skok, napřiklad échappée sautée
 • Seconde, á la - Do druhé. Je li noha na zemi nebo ve vzduchu ve druhé pozici.
 • Simple - Jednoduchý. Napřiklad sissonne simple.
 • Sissorule - Druh skoku z obou nohou, který může být proveden mnoha způsoby.
 • Sissone simple - Skok z obou nohou s dopadem do cou de pied devant nebo
 • derriére.
 • Sólista - Tanečník, který tančí sám.
 • Soubor - Sdružení tanečníků, kteří tanči obvykle jako skupina za podpory sólistů.
 • Současný tanec - Moderní taneční styl volnější než klasický balet.
 • Soutenu - S oporou.
 • Sur - Na. Například sur1es pointes.
 • Sur place - Na místě.
 • Synkopy - Zdůraznění rytmické části skladby.

 

T

 • Temps levé - Vyšvihnutí. Poskok na jedné noze.
 • Temps lié - Spojení. Řada plynule spojených pohybů.
 • Tendu - Natažený. Například při battement tendu.
 • Tour en l'air - Otočení ve vzduchu.
 • Tournant, en - Otočení. Krok provedený s otočením.
 • Tyč - Tyč upevněná ve výšce paží, která pomáhá tanečníkům udržet při cvičení rovnováhu. Cvičením u tyče se obvykle zahajují hodiny.

 

V

 • Vytočení - Způsob vytočení nohou z kyčelních kloubů, které poskytuje dostatek prostoru pro kroky klasického baletu.