Důležité informace ke školnímu roku 2023/2024

Milí žáci, vážení rodiče!

Vítáme Vás v novém školním roce 2023/2024, zvláště pak nové žáky.

Výuku začínáme v pondělí 4. září 2023.

Jak víte, dochází u nás ke změnám, přecházíme s povinnou výukou baletní techniky pod ZUŠ Talent (Základní umělecká škola TALENT s.r.o.).

Pedagogy budou: Lukáš Cenek, Vadim Tsepelev, Hana Madecká.

Děti nově získají formalizované vzdělávání v tanečním oboru a budou dostávat vysvědčení a absolutoria.

Řídit se budeme Školským vzdělávacím programem schváleným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Dovolili jsme si všechny děti (stávající anebo nové přijaté na základě přijímacího řízení, talentových zkoušek)

rozdělit do TŘÍD – naleznete v příloze spolu s ROZVRHEM HODIN.

Školné pro tento školní rok činí 2.000,- Kč/ pol. pro ZUŠ.

Předpis pro úhradu školného za ZUŠ obdržíte následně poté co vyplníte registraci do ZUŠ zde:

https://prihlasky.jphsw.cz/prihlaska.php?uid=k433

Důležité jsou zejm. správně vyplněné osobní a kontaktní údaje dětí i rodičů.

Budeme používat systém KLASIFIKACE, do kterého se budete následně pravidelně přihlašovat a slouží mj. i k omlouvání absencí v hodinách.

Všechny vás tedy požádáme, abyste tedy nyní věnovali pozornost odkazu, pod kterým co nejdříve, 

nejpozději do neděle 3.9.2023, přihlašte do ZUŠ Vaše dítě.

Vzhledem k tomu, že máme naplněnou kapacitu, potřebujeme nyní Vaši součinnost, abychom případně místa včas nabízeli náhradníkům.

____________________________

INFORMACE BALETNÍ STUDIO

Pro děti, které budou NAVÍC zapsány do Baletního studia – tedy které budou účinkovat v představeních a soutěžit se bude platit další školné v rámci Baletního studia (2.000,-Kč základní školné / 3.000,- Kč pro soutěžní děti)

Platbu školného za BS uhraďte prosím do 14 dnů na účet Baletního studia, jak jste zvyklí: 220719455/0300

Dne 15.9.2023 proběhne v Žerotíně úvodní schůzka, prosíme rodiče nových žáků, aby se také zúčastnili.

Těšíme se na vzájemnou spolupráci

ROZDĚLENÍ TŘÍD VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

přípravné studium 1. ročník

přípravné studium 2. ročník

zákl. studium 1.tř.

zákl. studium 2. tř.

zákl. studium 3.tř

zákl. studium 4. tř.

zákl. studium 5.tř.

zákl. studium 6. tř.

zákl. studium 7. tř.

Sttudium 2. stupeň III. tř.

Studium 2. stupeň I. tř.

studium 2. stupeň II. tř.

Studium 2. stupeň IV. tř.