Generální zkouška Trazan, Jubilanti, zkoušky Louskáček

Středa 11.10. 17:00 – 20:00 hod. – Jevištní generální zkouška Tarzan

Příchod všichni obsazení na vrátnici v 16:00. Rodiče předají děti pedagogům u výtahu a po skončení opět děti vyzvednou.

Zákaz vstupu rodičů do hlediště i šaten!

S sebou všechny potřebné piškoty, svačinu a pití.