POZDRAV ŽÁKŮ BALETNÍHO STUDIA!

Děti Baletní studia při MDO posílají pozdrav k Mezinárodnímu dni tance 2021!

Po celou dobu pandemie Covid pilně pokračujeme a trénujeme. Tato choreografie vznikla v rámci on-line výuky a alespoň takto tančíme všichni společně!

Již se moc opět těšíme na setkávání při našich představeních, soutěžích a společenských akcích.