Milí žáci, vážení rodiče!
Vítáme Vás v novém školním roce 2023/2024, zvláště pak nové žáky.
Výuku začínáme v pondělí 4. září 2023.
Jak víte, dochází u nás ke změnám, přecházíme s povinnou výukou baletní techniky pod ZUŠ Talent (Základní umělecká škola TALENT s.r.o.).
Pedagogy budou: Lukáš Cenek, Vadim Tsepelev, Hana Madecká.
Děti nově získají formalizované vzdělávání v tanečním oboru a budou dostávat vysvědčení a absolutoria.
Řídit se budeme Školským vzdělávacím programem schváleným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Dovolili jsme si všechny děti (stávající anebo nové přijaté na základě přijímacího řízení, talentových zkoušek)
rozdělit do TŘÍD – naleznete v příloze spolu s ROZVRHEM HODIN.
Školné pro tento školní rok činí 2.000,- Kč/ pol. pro ZUŠ.
Předpis pro úhradu školného za ZUŠ obdržíte následně poté co vyplníte registraci do ZUŠ zde:
Důležité jsou zejm. správně vyplněné osobní a kontaktní údaje dětí i rodičů.
Budeme používat systém KLASIFIKACE, do kterého se budete následně pravidelně přihlašovat a slouží mj. i k omlouvání absencí v hodinách.
Všechny vás tedy požádáme, abyste tedy nyní věnovali pozornost odkazu, pod kterým co nejdříve, 
nejpozději do neděle 3.9.2023, přihlašte do ZUŠ Vaše dítě.
Vzhledem k tomu, že máme naplněnou kapacitu, potřebujeme nyní Vaši součinnost, abychom případně místa včas nabízeli náhradníkům.
____________________________
INFORMACE BALETNÍ STUDIO
Pro děti, které budou NAVÍC zapsány do Baletního studia – tedy které budou účinkovat v představeních a soutěžit se bude platit další školné v rámci Baletního studia (2.000,-Kč základní školné / 3.000,- Kč pro soutěžní děti)
Platbu školného za BS uhraďte prosím do 14 dnů na účet Baletního studia, jak jste zvyklí: 220719455/0300
Dne 15.9.2023 proběhne v Žerotíně úvodní schůzka, prosíme rodiče nových žáků, aby se také zúčastnili.
Těšíme se na vzájemnou spolupráci
ROZVRH HODIN NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024
ROZDĚLENÍ TŘÍD VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024