Žádáme rodiče, případně starší děti, kteří ještě nejsou registrovaní a nemají tedy přístup do členské sekce, aby se určitě registrovali. Je to podstatné pro Vaši informovanost a případné změny rozvrhu.

Ze strany pedagogů a vedení by měl být každý pátek kolem 20 hod. aktualizován rozvrh (zkoušky) na další týden. Je samozřejmě možné, že i přesto k nějaké změně, která se nedala předvídat, může dojít. Zároveň si v opodstatněných případech vyhrazujeme změnu rozvrhu hodin.

Všem děkujeme za účast na schůzce 4.9.2020 (anebo omluvy a podporu) a dětem přejeme úspěšný školní rok 2020/2021!