INFORMATIVNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE K NOVÉMU ŠKOLNÍMU ROKU PROBĚHNE V ŽEROTÍNĚ (SLOVENSKÁ 5, OLOMOUC) 15.9. OD 15:00 HOD. PO JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH ZVLÁŠŤ:

15:00 – 15:30 TŘÍDA 0

15:30 – 16:00 TŘÍDA 1.

16:00 – 16:30 TŘÍDA 2. A 3.

16:30 – 17:00 TŘÍDA IV.  A V.