Vážení rodiče, milé děti,

jak jsme již informovali dříve, chystáme pro vás tréninky během měsíců července a srpna. Počítáme s tím, že mnoho z vás bude zůstávat v ČR, a proto jsme se rozhodli ve výuce pokračovat i během léta. Tréninky budou probíhat v dopoledních hodinách tak, aby se dětem netrhal celý den – viz rozpis níže. Jen pro malé a nejmladší děti jsme hodiny po připomínkách rodičů posunuli na odpoledne. Rozdělíme děti do skupin tak, jak jsou zvyklé a po domluvě s jednotlivými pedagogy budou probíhat i individuální tréninky.

Navíc pořádáme také každoroční intenzivní BaLetní soustředění – přihlášky a více info zde. Chceme nahradit zameškanou práci a připravit se také na nové projekty a podzimní blok soutěží, které byly přesunuty z jarních měsíců kvůli koronaviru.

Nový termín naší soutěže – Grand Prix Dance Olomouc je 21.11. – 22.11.2020 – více info zde.

Těšíme se na společné léto, Váš tým BS.

ROZPIS TRÉNINKŮ OD 29.6. – ŽEROTÍN:

PONDĚLÍ

9:00 – 10:00 SKUPINA VELCÍ

10:00 – 11:00 SKUPINA STŘEDNÍ

15:30 – 16:30 – SKUPINA MALÍ + NEJMENŠÍ

STŘEDA

9:00 – 10:00 SKUPINA VELCÍ

10:00 – 11:00 SKUPINA STŘEDNÍ

15:30 – 16:30 – SKUPINA MALÍ + NEJMENŠÍ