Všem tímto děkujeme za hojnou účast na Tanečním koncertu, vaši přízeň a podporu a dětem za jejich připravenost a výkony. Přineslo nám to všem mnoho radosti.

 Zároveň bychom rádi informovali, že se můžete těšit i na další projekty, které pro děti BS připravujeme.

Pokud nás někdo z rodičů může jakkoli podpořit nebo máte dobré nápady a podněty k činnosti a zlepšení, ozvěte se vedení. Váš názor nás zajímá.

Děkujeme