Po kontrole plateb jsme zjistili, že plno dětí nemá uhrazeno školné. Než začneme vypisovat konkrétní jména, prosíme všechny o kontrolu úhrady školného na účet BS 220719455/0300. Částka 3500,-Kč

Do poznámky uvádějte jméno dítěte.