VÁŽENÍ RODIČE,

PRINÁŠÍME VÁM PROZATÍM ZNÁMÉ INFORMACE K SOUTĚŽI 20.11. V PRAZE.

PROSTOROVOU ZKOUŠKU MÁME JAK JSME PŘEDPOKLÁDALI 9:05 HOD. (KAT. 1.-3). JE TEDY NUTNÉ BÝT NA MÍSTĚ KOLEM 8:30 HOD., PŘEVLÉCI SE DO CVIČEBNÍHO A VYZKOUŠET SI PROSTOR CHOREOGRAFIÍ. MUSÍME DODRŽET PŘESNÝ ČAS, PROSÍME TEDY VŠECHNY O DOCHVILNOST, NIKDO NÁS NENECHÁ ZKOUŠET DÉLE.

POZOR! PRO CHOREOGRAFII LA TEMEPESTA (KAT.3C) JSME VYJEDNALI POZDĚJŠÍ PROSTOROVOU ZKOUŠKU 13:25 HOD., KDO TEDY MÁ JEN LA TEMPESTU NEBO POZDĚJŠÍ KATEGORIE 4., 5. MŮŽE DORAZIT AŽ NA 13:00 HOD. SNAŽILI JSME SE POSUNOUT ČAS ZKOUŠKY TEMPESTY S OHLEDEM NA RANNÍ SPOJE DO PRAHY. OSTATNÍ PROSTOROVÉ ZKOUŠKY BEZE ZMĚNY!

POTÉ NÁSLEDUJE SOUTEŽ DLE KATEGORIÍ A NEJČASTĚJI PO DVOU VĚKOVÝCH KATEGORIÍCH NÁSLEDUJE VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ. SOUTĚŽ V LETOŠNÍM ROCE PROBĚHNE VE VELKÉM SÁLE Kulturního domu Ládví, Burešova 2, Praha 8.

POČÍTÁME S TÍM, ŽE VĚTŠINA ODJÍŽDÍ UŽ V PÁTEK. BUDEME ALE ZKOUŠET V ŽEROTÍNĚ S TĚMI, KTEŘÍ POJEDOU AŽ V SOBOTU.

AKTUÁLNÍ IFORMACE OD POŘADATELŮ:

 1. Hrůzu, která se děje kolem nás, zkusíme nechat někde venku a soutěž zorganizujeme tak, jak jsme si naplánovali. Už jsme tomu jak my, tak Vy věnovali příliš mnoho úsilí a děti se těší, takže to dotáhneme do konce.
 2. Pravidla, která jsme stanovili, by měla být dostatečná, takže jen pro rekapitulaci a doplnění organizace
  1. Vyžadujeme prokázání bezinfekčnosti u všech účastníků soutěže bez rozdílu věku. Platí to i pro doprovod, a ostatní osoby, které se budou pohybovat mezi soutěžícími.
  2. termín provedení PCR testu nesmí být starší, než 17.11. (včera) 14:00, termín provedení antigenního testu nesmí být starší než 19.11. 14:00
  3. bezinfekčnost budeme kontrolovat při prvním příchodu do objektu (tedy pro školy, které mají prostorové zkoušky už zítra, platí, že musí předložit certifikáty zítra)
  4. po kontrole dostanou účastníci soutěže identifikační náramek, který bude sloužit jednak pro kontrolu osob při pohybu v prostorách vyhrazených soutěžícím a dále pak při opakovaném vstupu do objektu (například při návratu z oběda….)
  5. pro diváky, kteří nebudou ve styku se soutěžícími, platí pravidla vyhlášená vládou pro účast na hromadných akcích
  6. pro zjednodušení – pokud budete mít předem k dispozici certifikáty od vašich dětí (nebo pokud to dokážou rodiče), můžete je mailem poslat na adresu bezinfekcnost@baletnisouteze.cz.  Do zprávy prosím vždy uveďte název školy a jméno (jména) osob, pro které certifikáty pošlete. Tyto certifikáty si zaneseme do seznamů a zrychlí se tím vlastní kontrola při příchodu.
  7. Kvůli dodržení hygienických nařízení nelze na soutěži zajišťovat pitný režim tak, jak jste byli zvyklí z minulých ročníků (automaty na vodu, kterou si každý mohl natočit do kelímku). Počítejte prosím s tím, že je třeba, aby se každý vybavil pitím samostatně
  8. kromě zkoušek a vlastního vystoupení jsou všichni povinni používat ochranu dýchacích cest. Rozumně je třeba se postavit k tomuto bodu při převlékání a občerstvení – zde se snažte dodržovat bezpečný odstup od ostatních a zejména od účastníků z cizích škol
  9. pro každého soutěžícího obdržíte při registraci uzavíratelný plastový sáček se jmenovkou, do kterého si uloží respirátor/roušku a odloží v zákulisí těsně před vlastním vystoupením a po vystoupení si opět sáček vyzvedne. Pro skupinová čísla  budou k dispozici plastové košíky, do kterých si všichni ze skupiny odloží sáčky s respirátory a po vystoupení si je opět rozeberou ve spojovací chodbě (viz plánek). Dbejte prosím na to, aby si sáčky děti do zákulisí nosily a měly je k dispozici po celou dobu soutěže (víc než jeden pro každého nemáme)
  10. pro zajištění odstupu skupin v kategoriích C a F budou skupiny nastupovat ze zákulisí a po skončení soutěžního čísla sejdou z jeviště do sálu po schodech na forbíně vlevo (při pohledu do hlediště) a opustí sál spojovací chodbou, která je v bezprostřední blízkosti schodiště. V této chodbě budou mít připravené své sáčky s rouškami, pokud budete přihlížet výkonu vašich dětí ze zákulisí, využijeme pro předání roušek vás… Ze spojovací chodby pak soutěžící projdou již s nasazenou ochranou dýchacích cest zpět za zákulisí.   (viz plánek v příloze)
  11. pokud máte v plánu používat nějakou dekoraci nebo rekvizity a budete mít problém s dodržením uvedeného nástupu a odchodu skupin, dejte prosím co nejdřív vědět.
  12. Nástup na prostorové zkoušky před zahájením soutěže a v pauze na oběd bude z hlediště (aby mohlo víc škol sledovat, kdy mohou jít zkoušet), odchod po skončení přes spojovací chodbu k zákulisí (stejně jako odchod skupin při soutěži).
  13. Nástup na zkoušky skupin v odpoledních blocích ze zákulisí, odchod přes spojovací chodbu stejně jako při soutěži.
 1. Rozpis prostorových zkoušek odpovídá tomu, který jste obdrželi (s individuálně domluvenými změnami). Pro jistotu je znovu v příloze. Odpolední bloky zkoušek se mohou posunout na dřívější čas, pokud ještě odpadne významný počet přihlášených čísel nebo nám to průběh soutěže dovolí. Tuto informaci budeme průběžně vyhlašovat během soutěže a najdete ji také na vývěskách v zákulisí a u vstupu do sálu. Buďte prosím připraveni absolvovat zkoušky v odpoledních blocích v čase cca o 30 minut dřívějším než je uveden v původním rozpisu
 2. Stejně tak se může na dřívější čas posunout čas začátků kategorií v odpoledním programu a vyhlašování výsledků
 3. Harmonogram soutěže tak, jak byl sestaven k dnešnímu dni, vypadá takto:

10:00 zahájení soutěže

10:15 kategorie 1A

10:35 kategorie 1B

10:45 kategorie 1C

10:50 prostorové zkoušky

11:10 kategorie 2A

12:00 vyhlášení výsledků 1. kategorie

12:20 kategorie 2B

12:50 kategorie 2C

13:25 přestávka na oběd, prostorové zkoušky

14:25 vyhlášení výsledků 2. kategorie

14:40 kategorie 3A

15:20 kategorie 3B

15:50 kategorie 3C

16:10 prostorové zkoušky – skupiny

16:25 kategorie 3D

16:50 kategorie 3E

17:00 kategorie 3F

17:25 prostorové zkoušky – skupiny

17:50 kategorie 4A

18:45 vyhlášení výsledků 3. kategorie

19:10 kategorie 4B

19:25 kategorie 4D

19:45 kategorie 4E

19:50 kategorie 4C

20:20 kategorie 4F

20:25 kategorie 5A

20:40 kategorie 6A

20:50 kategorie 5B

21:00 kategorie 5C

21:10 vyhlášení výsledků 4. kategorie

21:30 kategorie 6C

21:35 kategorie 5D

21:40 kategorie 5F

21:55 kategorie 5E, 6E, 6F, 6D

22:20 vyhlášení výsledků kategorií 5 a 6

            „Chaotické“ pořadí kategorií je zvoleno tak, aby měli soutěžící (pokud vystupují ve více choreografiích) odstup mezi dvěma čísly alespoň 10 minut

 1. Není v našich silách odpovídat na dotazy jednotlivých rodičů před soutěží.
 2. Aktualizované verze všech potřebných dokumentů obdrží zástupci škol při registraci a budou umístěny v sobotu ráno na web

 

PŘEHLED PŘIHLÁŠENÝCH CHOREOGRAFIÍ:

PROSTOROVÉ ZKOUŠKY: