ÚHRADA ŠKOLNÉHO ZA 2. POLOLETÍ

ŽÁDÁME RODIČE, KTEŘÍ JEŠTĚ NEUHRADILI ŠKOLNÉ ZA 2. POLOLETÍ, ABY TAK UČINILI, A TO BEZHOTOVOSTNÍM PŘEVODEM NA ÚČET BALETNÍHO STUDIA: 220719455/0300, vedeného u ČSOB.

(V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ NAPIŠTE NA E-MAIL INFO@BALETOLOMOUC.CZ)