Program Balet Gala Baletního studia a ZUŠ Talent

Vážení rodiče,

níže k nahlédnutí program Gala představení 8.6.

Ideou při tvorbě programu bylo dát prostor především skupinovým choreografiím, které byly tvořeny v hodinách, absolventkám ZUŠ (pro které je jejich program nutný k získání absolutoria ZUŠ) a skupinovým choreografiím postupujícím na finále DWC. Ve zbývajícím čase dostaly prostor sólové choreografie, které se v letošní sezóně umisťují na soutěžích na předních místech. Celý program má jasně danou dramaturgii. Časový limit je striktně určen ze strany divadla (večer 2. premiéra Prodané nevěsty) a nemůžeme přesáhnout určený časový limit 2:00 hod. včetně pauzy. Do programu se tedy nedostaly všechny choreografie, které bychom chtěli.