O studiu

Baletní studio při Moravském divadle Olomouc

Cíl baletního studia

Cílem Baletního studia je poskytnout dětem nejen kvalitní výuku tance, ale zároveň v nich probudit lásku a cit k hudbě a divadelnímu umění jako takovému.

Studium je otevřeno pro všechny zájemce o tanec od pěti let a děti jsou přijímány na základě talentových zkoušek.

Děti mají možnost účinkovat v představeních studia v Moravském divadle, v každoročních Gala představeních, účastnit se soutěží a společenských akcí.

Děti baletního studia zažijí kouzlo divadelního světa, jak nejblíže mohou.

Baletní studio a ZUŠ Talent

Baletní studio při Moravském divadle od roku 2023/2024 funguje ve spolupráci se
Základní uměleckou školou TALENT, která zastřešuje klasickou výuku. Pod Baletním studiem probíhají tréninky navíc, účast na soutěžích a představeních.

Výuka klasického baletu bude od 1. 9. 2023 probíhat pod Základní uměleckou školou TALENT, proto každý, kdo bude chtít tančit v představeních Baletního studia a účastnit se soutěží, musí plnit docházku pod základní uměleckou školou.

POZOR: nutné přihlásit se do klasifikačního systému

Žáci budou rozděleni do tříd takto

Přípravka (dříve BS) bude nyní probíhat pod:

– Přípravným studiem – Připravný ročník 0 + 1
– Malí (dříve BS) bude nyní probíhat pod Základním studiem I. stupně
třída 1 + 2, třída 3 + 4
– Střední (dříve BS) bude nyní probíhat pod Základním studiem I. stupně
třída 5 + 6 + 7
– Velcí (dříve BS) bude nyní probíhat pod Základním studiem II. stupně
třídy I+II+III+IV

Historie baletního studia

Baletní studio bylo založeno v roce 2003 Jitkou Weiermüllerovou a choreografem a režisérem Robertem Baloghem, za podpory bývalého ředitele Moravského divadla Olomouc Václava Kožušníka a bývalého šéfa souboru baletu Jiřího Sekaniny.

Cílem bylo a je poskytnout dětem z Olomouce a okolí nejen kvalitní výuku baletu a tance, ale zároveň v nich probudit lásku a cit k hudbě a divadelnímu umění jako takovému.

V roce 2023 Baletní studio slaví již 20 let existence a má za sebou velké množství úspěšné práce a skvělých výsledků.

Z několika zakládajících členů se Baletní studio rozrostlo na více než 100 tanečníků v současnosti. Ve spolupráci s Moravským divadlem Olomouc se podařilo realizovat množství úspěšných projektů – celovečerních představení, která jsou minimálně v rámci České republiky jedinečná. Ať už co se to týká profesionálního zpracování či jedinečného propojení profesionálního dospělého baletního souboru Moravského divadla s dětskými tanečníky z Baletního studia. Zároveň se velmi úspěšně daří připravovat talentované děti pro jejich další profesionální kariéru, mnohé z nich se již nyní připravují na konzervatořích v Praze, Brně, Ostravě, ale také ve Vídni.

 

V roce 2023 jsme založili ZUŠ Talent s pobočkami v Olomouci a Přerově. (odkaz na web ZUŠ Talent)

Spolupráce s Moravským divadlem

Baletní studio úzce spolupracuje s Moravským divadlem Olomouc. Děti účinkují v představeních Miniopery, Ivan Hrozný, Obraz Doriana Graye a v koprodukci s MDO uvádí oblíbené baletní pohádky Tarzan – král džungle, Broučci, ve kterých účinkují všechny děti Baletního studia.

Baletní studio využívá profesionální zázemí divadla – baletní sál, krejčovny, dílny. Spolupracuje s emeritními tanečníky baletu Moravského divadla.

O-škole---ZUŠ-Talent---balet-Přerov-a-Olomouc

Představení v MDO

Aktuálně máme v repertoáru představení Tarzan – král džungle, Broučci a Louskáček. V našich představeních účinkují téměř všechny děti a na jevišti se potká více jak 60 tanečníků od 5 – 19 let.

Dále děti účinkují v představeních MDO – Miniopery, Ivan Hrozný, Obraz Doriana Graye.

Představení Louskáček

Systém studia

Baletní studio při Moravském divadle od roku 2023/2024 funguje ve spolupráci se Základní uměleckou školou TALENT, která zastřešuje klasickou výuku. Pod hlavičkou Baletního studia probíhají tréninky navíc, účast na soutěžích a představeních.

ZUŠ Talent se orientuje především na Klasický tanec (balet).

Další styly, kterým se věnujeme je moderní tanec a muzikálové herectví. Výuka v baletním studiu probíhá s živým hudebním doprovodem - Korepetice.

V případě zájmu tedy nabízíme (v kombinaci ZUŠ Talent a Baletního studia) pro pokročilejší možnost výuky až 4x týdně, plus navíc zkoušky na představení a soutěže.

Děti jsou rozděleny do 4 skupin dle věku a technické úrovně:

Přípravka

4 - 6 let

První baletní kroky a seznámení s touto technikou. Výuka je orientována na správné držení těla, posílení a protažení svalstva, muzikalitu a celkovou přípravu pro další techniku klasického tance.

Malí

6 - 8 let

Navazující skupina na přípravku, děti se seznamují s prvními prvky u baletní tyče, prováděné prvky jsou v rychlejším tempu. Součásti výuky je i technika moderního tance.

Vybrané děti začínají účinkovat v představeních Moravského divadla a účastní se baletních soutěží.

Střední

8 - 11 let

Plnohodnotný baletní trénink, skládající se ze cvičení u tyče, ve volnosti a skoků.

Děti se již orientují v technice klasického tance, umí názvosloví a účinkují v představeních a účastní se soutěží.

Součásti výuky je i technika moderního tance.

V případě zájmu se děti v této skupině také připravují na talentové zkoušky na taneční konzervatoře.

Velcí

12 a více let

Nejpokročilejší skupina, k výuce klasického a moderního tance se přidává technika na špičkách, děti účinkují v představeních a účastní se soutěží.

Maximální hodinová dotace a intenzivní příprava.

výukové předměty studia baletu

Přihláška pro působení
v Baletním studiu

Naše úspěchy

Baletní studio patří ke špičce baletních škol v České republice.

Baletní studio se svými tanečními choreografiemi, složenými jak z výběru z vlastních divadelních tanečních představení, tak i z mezinárodně úspěšných soutěžních choreografií, vystupuje jak na prestižních kulturně-společenských událostech (plesy, charitativní akce, firemní akce apod.), tak také realizuje i vlastní plnohodnotná divadelní taneční představení.

Děti z Baletního studia výborně reprezentují své město na domácích i mezinárodních soutěžích, odkud pravidelně vozí medaile a ocenění. Baletní studio se velmi aktivně a úspěšně účastní vedle mnoha domácích i mezinárodních baletních a tanečních soutěží – Dance World Cup, Baletní mládí Praha, Na špičkách Brno, Grand Prix Dance Olomouc, Ave Bohemia Praha, Pardubická arabeska, New Generation Liberec ad.

Baletnímu studiu byla udělena Cena Olomouckého kraje 2008 za přínos v oblasti kultury a pedagog Baletního studia MgA. Lukáš Cenek za pedagogickou práci obdržel Cenu města Olomouce pro Osobnost volnočasových aktivit pro děti a mládež.

Členky Baletního studia byly vybrány mezi „Osobnosti roku 2008“ České republiky.

Nejvýraznější ocenění z posledních let:

2023

Alžběta Filoušová, Karolína Harvanová, Laura Mohylová – 3. místo DWC Portugalsko
Alžběta Filoušová, Variace Amorka – 6. místo DWC Portugalsko
Karolína Harvanová, Plameny Paříže – 8. místo DWC Portugalsko

1. místo Laura Mohylová, Marná opatrnost – Na špičkách Brno, Pardubická arabeska, GPD Olomouc
1. místo Karolína Harvanová, Genesis – Na špičkách Brno
1. místo Karolína Harvanová, Plameny Paříže – Pardubická arabeska, New Generation Liberec, GPD Olomouc, DWC Jihlava (postup na MS)
1. místo Alžběta Filoušová, Amorek – DWC Jihlava (postup na MS)
1. místo Laura Mohylová, For Elise – DWC Jihlava (postup na MS)
1. místo Sofie Weiermüllerová – Booty Swing – GPD Olomouc, DWC Jihlava (postup na MS)
1. místo Klasické trio – Na špičkách Brno, Pardubická arabeska, Plzeňský střevíček
1. místo Show Me How You Burlesque! – Na špičkách Brno, GPD Olomouc, DWC Jihlava
1. místo The End Of The Line – GPD Olomouc, DWC Jihlava (postup na MS)
1. místo Sofie Třísková, Wednesday – GPD Olomouc
1. místo Allegro – GPD Olomouc
1. místo Sestřičky – GPD Olomouc, DWC Jihlava (postup na MS)
1. místo CATS, DWC Jihlava, GPD Olomouc, DWC Jihlava (postup na MS)
1. místo La La Land, DWC Jihlava, GPD Olomouc, DWC Jihlava (postup na MS)
2. místo Karolína Harvanová, Plameny Paříže – Na špičkách Brno
2. místo Alžběta Filoušová, Amorek – Pardubická arabeska, Plzeňský střevíček
2. místo Isabella Hebelková, Variace Víly Diamantu – New Generation Liberec
2. místo Stella Galásková, Karkulka – DWC Jihlava
2. místo Sofie Třísková, Cukrová víla – GPD Olomouc
2. místo Sofie Weiermüllerová – Booty Swing – Na špičkách Brno
2. místo Allegro – Na špičkách Brno
2. místo Sestřičky – GPD Olomouc
2. místo Karkulka a vlk – GPD Olomouc
2. místo Ruský tanec – GPD Olomouc
3. místo Palladio – Na špičkách Brno
3. místo Klasické trio – GPD Olomouc, DWC Jihlava (postup na MS)

2022

Laura Mohylová, Variace Odalisque – Mistryně světa DWC Španělsko
Judita Coufalová, Klára Havlová, Monika Podlasová, Stella Spáčilová – Maškaráda – 3. místo DWC Španělsko
La Tempesta – 3. místo DWC Španělsko
Karolína Harvanová, Variace Aeginy – 4. místo DWC Španělsko
Sofie Weiermüllerová, The Man! – 8. místo DWC Španělsko
Karolína Harvanová, Laura Mohylová, Přítelkyně – 8. místo DWC Španělsko
Alžběta Filoušová, Variace se Zvonečky – 9. místo DWC Španělsko
Mama I’m Big Girl Now – 9. místo DWC Španělsko

1. místo Laura Mohylová, Variace Odalisque – Pardubická arabeska
1. místo Karolína Harvanová, Variace Aeginy – New Generation Liberec, DWC Jihlava (postup na MS)
1. místo Sofie Weiermüllerová, The Man! – Na špičkách Brno, DWC Jihlava (postup na MS)
1. místo Monika Podlasová, Variace Odilie – Na špičkách Brno
1. místo Laura Mohylová, Je ne regrette Rien – Baletní mládí Praha
1. místo Monika Podlasová, Mon Dieu – Na špičkách Brno
1. místo Karolína Harvanová, Second Hand Rose – DWC Jihlava (postup na MS)
1. místo Přítelkyně – Baletní mládí Praha, Na špičkách Brno, Pardubická arabeska, New Generation Liberec
1. místo Pas de Quatre – New Generation Liberec
1. místo Maškaráda – Na špičkách Brno, DWC Jihlava (postup na MS)
1. místo La Tempesta – Na špičkách Brno, DWC Jihlava (postup na MS)
1. místo The Greatest Showman – Baletní mládí Praha, Na špičkách Brno, DWC Jihlava (postup na MS)
1. místo Mama I’m Big Girl Now – DWC Jihlava (postup na MS)
1. místo Girls in Black – DWC Jihlava (postup na MS)
2. Místo Laura Mohylová, Variace Odalisque – Na špičkách Brno, DWC Jihlava (postup na MS)
2. místo Karolína Harvanová, Variace Aeginy – Baletní mládí Praha, Pardubická arabeska
2. místo Sofie Weiermüllerová, Tha Man! – Baletní mládí Praha
2. misto Karolína Harvanová, The Untold – New Generation Liberec
2. místo Karkulka a Vlk – DWC Jihlava (postup na MS)
2. místo Duet Undine – Pardubická arabeska, New Generation Liberec
3. místo Isabella Hebelková, Princezna Florina – Pardubická arabeska
3. místo Čínský tanec – Na špičkách Brno, DWC Jihlava (postup na MS)
3. místo Zvonilka a Modrovločka – Na špičkách Brno

 

2013

– Pardubická Arabeska (2 x vítězství)
– Hradecká Odette (3 x vítězství, 2 x druzí, 3 x třetí)
– Mistrovství ČR Ústi n.L. (2 x Mistři ČR)

2012

– Pardubická Arabeska (2 x vítězství)
– Hradecká Odette (2 vítězství, celkem 13 medailí)
– Mistrovství ČR Louny (2 x Mistři ČR + 3 další medaile)
– Baletní mládí Praha (1 x vítězství, 1 x druzí).

2011

– Pardubická Arabeska (druhé a třetí místo)
– Hradecká Odette (2 vítězství, celkem 8 medailí)
– Baletní mládí Praha (1 x vítězství)

Baletní studio se velmi aktivně a úspěšně účastní vedle mnoha domácích i mezinárodních baletních a tanečních soutěží. Medaile (včetně zlatých) děti dovezly i ze soutěží jako WCOPA (Světový šampionát v interpretačním umění) – Hollywood USA, Dance World Cup (Světový taneční pohár), Tereza Bendová (2012) a Eliška Sukopová (2013) jsou oficiálními mistryněmi České republiky v kategorii „balet“ (Czech Dance Organization).

V letech 2011-2013 se tanečníkům Baletního studia podařilo probojovat náročnou národní kvalifikací dofinále nejprestižnějšího šampionátu amatérských tanečníků Dance World Cup (v Paříži, Villachu a Brightonu) a i odtud přivezli medaile a výborně reprezentovali.

V letech 2007-2012 ze světového šampionátu v interpretačním umění (WCOPA, USA), Klaudie Lakomá, Kateřina Dostálová a Tereza Bendová si dovezly zlaté medaile, mnohé další zástupkyně stříbrné a bronzové medaile.

Státní ocenění

Cena Olomouckého kraje 2008 za přínos v oblasti kultury pro Baletní studio při Moravském divadle Olomouc.

Členky Baletního studia byly vybrány mezi „Osobnosti roku 2008“ České republiky.