Informativní schůzka pro rodiče 2023/2024

Informativní schůzka pro rodiče k novému školnímu roku proběhne v Žerotíně (Slovenská 5, Olomouc) dne 15. září pro každou třídu zvlášť.


15:00 – 15:30 TŘÍDA 0

15:30 – 16:00 TŘÍDA 1.

16:00 – 16:30 TŘÍDA 2. A 3.

16:30 – 17:00 TŘÍDA IV. A V.